Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka ewangeliczna - Boże Narodzenie

Zaczepka ewangeliczna - Boże Narodzenie

PIERWSZE CZYTANIE                                                      
Iz 9,1-3.5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Syn został nam dany

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. 
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto Słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY:                                              
Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, 
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, 
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, 
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, 
który już się zbliża, by sądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie, 
a ludy według prawdy.
 

DRUGIE CZYTANIE                                                           
Tt 2,11-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto Słowo Boże.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:                                           
Łk 2,10-11

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA                                                                       
Łk 2,1-14

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: ?Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie?. 
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
?Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodobanie?.

Oto słowo Pańskie.


Przyjmijcie Dzieciątko Jezus


?Lecz anioł rzekł do nich: ?Nie bójcie się!

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem

całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam

Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan?.


Adwent 1964 roku. ?Wigilię Bożego Narodzenia spędzimy

w Seminarium ? w ?naszej rodzinie?? ? powiedział

abp Karol Wojtyła do nas, kleryków Krakowskiego

Seminarium Duchownego. ?Jest to potrzeba mojego serca?.

Uczestniczył we wspólnej wieczerzy wigilijnej, a po niej,

aż do Pasterki śpiewaliśmy kolędy i pastorałki,

przeplatając poezją na Boże Narodzenie. Ksiądz

Arcybiskup poszerzał nasz repertuar o następne kolędy;

wiele z nich słyszeliśmy pierwszy raz. Wśród nich była

także ta ulubiona, o ?Maluśkim jako rękawicka?,

do której dodawał na końcu własne zwrotki, tworzone

na bieżąco, humorystycznie obrazujące okoliczności życia

seminarzystów. Przy wspólnie śpiewanym refrenie pastorałki,

wiele było śmiechu i radości. Łamał się opłatkiem z każdym

klerykiem i przekazywał przy tej okazji także życzenia

dla naszych bliskich. Zaproponował  też, abyśmy napisali

na obrazkach życzenia dla swoich rodziców, a On je nam

podpisze. Tak też się stało. Wiedzieliśmy, że ma obciążony

kalendarz, a dla nas znalazł czas. Z dużej grupy seminarzystów

utworzył w tę wigilijną noc wspólnotę rodzinną.

Nie pozostawał na zwyczajnych relacjach teologicznych,

chciał nas zjednoczyć z tajemnicami Boga przychodzącego

do człowieka, w warunkach jego ziemskiego bytowania.

Troskę naszego Arcybiskupa o nas, odczuwaliśmy wtedy

i przy wielu innych okazjach. Jak moglibyśmy Go nie cenić

i nie kochać?


Po objęciu posłannictwa na stolicy św. Piotra w Rzymie,

Święty Jan Paweł II w okresie Bożego Narodzenia powracał

do rozważań o przyjściu Syna Bożego do ludzi. Mówił:

?Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany? (Iz 9,5).

?O północy Bożego Narodzenia powyższe słowa proroka

Izajasza nabierają szczególnej aktualności. Oto rodzi się

Dziecię. Ewangelista Łukasz pisze: ?nadszedł dla Maryi

czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było

dla nich miejsca w gospodzie? (Łk 2,6). Znamy na pamięć

te słowa. Przemawiają one do nas z tylu obrazów, a także

z tylu zapisów literackich. Znajdują się poniekąd w samym

centrum kultury chrześcijańskiej, a także ogólnoludzkiej.

Rodzi się Bóg-Człowiek. Przychodzi na świat z łona Matki,

tak jak każdy człowiek. Jest pierworodny, pierwszy i jedyny,

jakiego Maryja urodziła. Jest tak jak każde nowonarodzone

dziecko zdany na troskę swej Rodzicielki oraz tego Józefa

cieśli, który z woli Ojca niebieskiego stał się Jego przybranym

ojcem na ziemi. Czas Jego narodzin został historycznie

określony: rodzi się za czasów cezara Augusta, gdy rzymskim

wielkorządcą Syrii, a więc i Palestyny, był Kwiryniusz.

Rodzi się podczas spisu ludności, który August zarządził

w całym Cesarstwie. Ażeby poddać się temu zarządzeniu,

Józef wraz z Maryją udają się z Nazaretu do Betlejem.

Pochodzili bowiem oboje z rodu Dawidowego. Wreszcie,

co ma swoją szczególną wymowę, rodzi się w stajni

i zostaje położony w żłobie, gdyż nie znalazło się dla nich

miejsca w gospodzie (por. Łk 2,7). [?]

Wobec tajemnicy Wcielenia można odkryć, że życie

każdej pojedynczej osoby i całego rodzaju ludzkiego ma sens

przekraczający granice czasu i otwierający nas na wieczność.

Jezus, Słowo Wcielone, wkraczając w ludzkie dzieje,

upewnia nas o obecności w nich Boga i Jego Opatrzności,

Jego miłości i miłosierdzia. Bóg ma ?plan zbawienia?

dla wszystkich ludzi i oczekuje naszej odpowiedzi?.


Ks. Stefan Misiniec

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.