Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna II Niedziela Zwykła 2018

Zaczepka Ewangeliczna II Niedziela Zwykła 2018

2 Niedziela Zwykła

 

Drogowskazy

 

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy,

że oni idą za Nim, rzekł do nich:

«Czego szukacie?» (J 1,38)

 

Pytanie – można powiedzieć – najzwyklejsze,

jakie człowiek zadaje przechodniowi, którego napotkał,

a wygląda na zagubionego. W tym pytaniu odczuwamy

troskę o pytającego i chęć przyjścia mu z pomocą.

Jezus skierował je do uczniów Jana Chrzciciela,

pozostawiając im pełną wolność wyboru. Wcześniej

należeli do wąskiej grupy uczniów Proroka i nosili

w sobie jakiś niepokój religijny. Teraz chcieli

dowiedzieć się czegoś więcej od człowieka, który był

w łączności z Bogiem. Na co dzień spotykamy ludzi

poszukujących: Jedni szukają rozwiązań spraw

podstawowych, a inni szukają sensu swojego życia.

 

Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio,

pisze: „Wystarczy zresztą przyjrzeć się choćby pobieżnie

dziejom starożytnym, aby dostrzec wyraźnie, jak w różnych

częściach świata, gdzie rozwijały się różne kultury, ludzie

równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania

towarzyszące całej ludzkiej egzystencji: «Kim jestem?

Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło?

Co czeka mnie po tym życiu»? Pytania te są obecne

w świętych pismach […] są obecne w poematach Homera

czy w tragediach Eurypidesa i Sofoklesa, podobnie jak

w pismach filozoficznych Platona i Arystotelesa.

Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu,

którą człowiek od początku bardzo mocno odczuwa

w swoim sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy

bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu. […]

Ten proces poszukiwania nie jest – i nie może być – obcy

Kościołowi. Od chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej

otrzymał w darze ostateczną prawdę o życiu człowieka,

Kościół pielgrzymuje drogami świata, aby głosić,

że Jezus Chrystus jest «drogą i prawdą, i życiem»” (J 14,6).

 

Za pytaniem jak żyć, pojawiają się następne i domagają

rzetelnej odpowiedzi. Problem ten, głęboko zapisany

w naturze człowieka, był tak ważny, że znalazł swe

odbicie w Psalmie (119,33-35), którego autor prosi Boga:

„Naucz mnie, Panie drogi Twoich ustaw,

bym przestrzegał ich aż do końca. Pouczaj mnie,

bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je

całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich

przykazań, bo mam w nich upodobanie”.

 

„Czego szukacie?” – pytał Pan Jezus swoich uczniów.

 

W roku 2002, w Toronto, odbyły się kolejne Światowe

Dni Światowe Młodzieży. Na spotkanie z młodymi

przybył Jan Paweł II, który dobrze znał młodzież

i wątpliwości z jakimi się zmaga. Po wysłuchaniu

świadectw, odpowiedział: „Jedynie Jezus jest

prawdziwym Nauczycielem, jedynie Jezus wypowiada

niezmienne orędzie, które odpowiada na najgłębsze

tęsknoty ludzkiego serca, ponieważ jedynie On wie,

co jest «w każdym człowieku» (por. J 2,25).

Dzisiaj wzywa was, byście byli solą i światłością

świata, byście wybrali dobroć, żyli w sprawiedliwości,

byście stawali się narzędziami miłości i pokoju.

Jego wezwanie zawsze wymagało wyboru między

dobrem a złem, między światłem a ciemnością,

między życiem a śmiercią. […] Osiem Błogosławieństw

to drogowskazy, które wskazują nam kierunek

wędrówki. Jest to droga pod górę, lecz Jezus pokonał

ją jako pierwszy. I jest gotów przemierzyć ją ponownie

z nami. Pewnego dnia oświadczył: «Kto idzie za Mną,

nie będzie chodził w ciemnościach» (J 8,12). A kiedy

indziej dodał: «To wam powiedziałem, aby radość Moja

w was była i aby radość wasza była pełna»” (J 15,11).

 

Żegnając się, z rozentuzjazmowaną rzeszą młodych,

powtórzył jeszcze kilkakrotnie dwa słowa:

„Tylko Chrystus!”

 

 

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.