Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna VII Niedziela Wielkanocy 2018

Zaczepka Ewangeliczna VII Niedziela Wielkanocy 2018

7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie

Boży plan zbawienia

Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości

i objawienia w głębszym poznaniu

Jego samego (Ef 1,17)

 

Człowiek – istota myśląca – zastanawia się często

nad swoim miejscem w świecie i pyta o sens historii.

Pyta także, co może zrobić, aby jego życie

wśród ludzi na ziemi, przyczyniło się do udziału

w budowaniu dziejów wspólnego domu.

Bywa, że człowiek, który zatracił sens swego istnienia,

buntuje się;  wewnętrzny konflikt z samym sobą

uwidacznia się wtedy w różnych sytuacjach,

może przybierać formę agresywną lub depresyjną.

O takim człowieku trzeba powiedzieć, że wypadł

z harmonii stworzenia i potrzebuje światła

na odnalezienie drogi współpracy ze światem,

w którym żyje, a także z wewnętrznym

głosem, jaki mu towarzyszy w przeżyciach.

 

Apostoł Paweł wskazuje, że chrześcijanie otrzymali

charyzmat Ducha Świętego, który daje im zdolność

przyjęcia całej nauki objawionej przez Chrystusa

„w głębszym poznaniu Jego samego”. U tych,

którzy już mają wiarę, potrzebne są „światłe oczy

dla serca”, aby poznanie istoty osobowości

Zbawiciela pomagało im w odkrywaniu bogactwa

„chwały Jego dziedzictwa wśród świętych”.

 

Sam św. Paweł, spotkał się z Chrystusem

Zmartwychwstałym, który przemówił do niego

w blasku światła na drodze do Damaszku i rozjaśnił

mu wszystkie wątpliwości, dotyczące sensu istnienia

oraz przemienił go na świadka spraw duchowych.

Od tego czasu przez łączność z innymi apostołami

i osobiste rozmowy z Chrystusem, Paweł Apostoł

stał się „naczyniem wybranym” zawierającym tak

ogromną wizję Bożych spraw, że należy do geniuszy

ludzkiego ducha. On w syntezie wiary i miłości

przekazał „wszelkie bogactwo duchowe”,

które otrzymał od Boga w Chrystusie.

 

Fragment listu do Efezjan (1,17-23) jest

dziękczynieniem Apostoła za to, że poznał

Chrystusa, którego Bóg Ojciec uczynił „Głową

dla Kościoła”, oraz za wiernych, którzy odpowiadając

na wezwanie do życia z Bogiem mogą uczestniczyć

w „bogactwie chwały Jego dziedzictwa

wśród świętych”. Człowiek, który otwiera się

na Boga, zdolny jest do „głębszego poznania

Jego samego” i uczestniczenia w odwiecznym

planie zbawienia. Przytoczony list rozpoczyna

święty Paweł przedstawieniem prapoczątku

odwiecznego planu zbawienia ludzi przez Boga.

On „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”.

Syn Boży zapłacił za nas cenę Krwi, dlatego

dociera do nas Dobra Nowina o zbawieniu.

Bóg Stwórca świata widzialnego i świata

duchowego pragnie, „byśmy istnieli ku chwale

Jego majestatu – my, którzyśmy już przedtem

nadzieję złożyli w Chrystusie”. Przez wiarę

i przyjęcie darów Ducha Świętego chrześcijanin

jest „opatrzony pieczęcią” – zadatkiem

naszego odkupienia. Dar świętości otrzymuje

człowiek mocą odwiecznego postanowienia

samego Boga, który wychodzi naprzeciw

człowieka, aby go uszczęśliwić oraz wynieść

do chwały swego majestatu.

 

W dużym skrócie o Bożym planie Zbawienia

pisze Suzanne de Dietrich w pracy o takim samym

tytule: „Tajemnica miłości Bożej jest tajemnicą

zniżenia się. Aby podnieść do siebie swoje stworzenie,

Bóg zszedł do poziomu człowieka: mówi do niego

jego językiem, przyjmuje jego ciało. Bóg w Biblii

oddaje się ludziom, tak jak im oddaje się w swoim

Synu. Ludzie mogą robić z tą książką, co zechcą:

badać drobiazgowo, szydzić z niej, odrzucać ducha,

zatrzymując jedynie literę, i pozwalać sobie w tej

dziedzinie na wszystko. Lecz dla tych, którym Bóg

otwiera oczy, ciemności stają się światłem, a Biblia

staje się «Gesta Dei per Christum», (Czynami Boga

w Chrystusie) przy czym wszystkie ludzkie

nieszczęścia i wszystkie problemy historii

znajdują w niej rozwiązanie”.

 

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego rozważmy też,

co św. Jan Paweł II powiedział podczas beatyfikacji

Ojca Pio w Rzymie, 2 maja 1999 roku:

«Miejsce», które Jezus idzie przygotować,

znajduje się w «domu Ojca»; tam uczeń będzie mógł

przebywać na wieki z Nauczycielem i mieć udział

w Jego radości. Ale droga do tego celu jest tylko jedna:

Chrystus, do którego uczeń musi się stopniowo

upodobniać. Na tym właśnie polega świętość:

chrześcijanin nie żyje już sam, ale żyje w nim Chrystus

(por. Ga 2,20). Porywający cel, z którym związana jest

równie pocieszająca obietnica: «Kto we Mnie wierzy,

będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,

owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca»

(J 14,12)”.

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.