Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna Zesłanie Ducha Świętego 2018

Zaczepka Ewangeliczna Zesłanie Ducha Świętego 2018

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Grzechów odpuszczenie

 

Jezus […] tchnął na nich i powiedział im:

«Weźmijcie Ducha Świętego!

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22-23)

 

Człowiek ma poczucie winy, gdy jego czyny

są sprzeczne z jego głosem wewnętrznym.

Literatura najwyższych lotów, często opisuje

wyrzuty sumienia, cierpienia duchowe bohaterów,

uwikłanych w sytuacje, powstałe w następstwie

zaniechania przyjętych zobowiązań i odejścia

od podjętych przez ludzi norm postępowania.

 

Biblia, zwłaszcza w Starym Testamencie,

zawiera opisy różnych zachowań swoich

bohaterów, poszukujących sposobu pojednania

z Bogiem i ludźmi. W Nowym Testamencie

prawie każda z postaci, która zetknęła się

z Chrystusem, staje się zdolna ocenić moralnie

swoje czyny i intencje. Apostoł Piotr mówi

skruszony „Panie, Ty wszystko wiesz…”

Magdalena łzami obmywa stopy Jezusa.

Szaweł przemieniony w Pawła uważa,

że nie jest godny, mimo długotrwałej

ekspiacji, aby nazywano go apostołem,

i wynagradza za to, że prześladował Kościół.

Do chrześcijan w Koryncie pisze:

„Dlatego mam upodobanie w moich słabościach,

w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach,

w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć

niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10).

.

Święty Jan, umiłowany uczeń, napisał:

„Każdy, kto grzeszy dopuszcza się bezprawia,

ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie,

że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy,

w Nim zaś nie ma grzechu” (1 J 3,4-5).

 

Pan Jezus odpuszczał ludziom grzechy

już podczas publicznego nauczania. Opisane

zostało wydarzenie, które trzeba przytoczyć

niemal w całości: „Było święto żydowskie

i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie

zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana

po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć

krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych:

niewidomych, chromych, sparaliżowanych.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już

od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją

chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał,

że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz

stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie,

nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do

sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja

sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną.

Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże

i chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek,

wziął swoje łoże i chodził. […] Potem Jezus

znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto

wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się

coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów

odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.

I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa,

że to uczynił w szabat” J 5,1-9.14-16).

Pewien paralityk, przyniesiony do Jezusa

na noszach, nie mógł narzekać, na brak

pomocy. Dobrzy ludzie położyli go przed

Nauczycielem  i z głęboką wiarą oczekiwali,

że wzruszony jego niedolą, ulży choremu

w cierpieniu. Tymczasem chory  usłyszał:

„Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje

grzechy” (Mt 9,2). To mogło zaskoczyć

otaczających ludzi, którzy spodziewali się

uzdrowienia   fizycznego, a faryzeuszy zgorszyło.

Jezus dostrzegł ich reakcję, może nawet zawód

i wyjaśnił: „Otóż żebyście wiedzieli,

iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę

odpuszczania grzechów. I rzekł do paralityka:

Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!

On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął

lęk na ten widok i  wielbiły Boga…” (Mt 9,6-8).

Dla wiernych pozostał plastyczny zapis,

pouczenie, że grzech  jest dla duszy groźniejszy

niż paraliż dla ciała.

 

Święty Jan Paweł II w encyklice O Bożym

Miłosierdziu wskazał na Chrystusa, który

przekazał dar Ducha Świętego Apostołom,

oraz ich następcom, aby umożliwić  ludziom

pojednanie z Bogiem: „Wiara i nadzieja nasza

koncentruje się na tym Chrystusie, który

wieczorem pierwszego dnia po szabacie stanął

pośrodku Wieczernika, gdzie Apostołowie byli

zgromadzeni, tchnął na nich i rzekł: «Weźmijcie

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,

są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,

są im zatrzymane». Oto Syn Człowieczy,

który w swoim zmartwychwstaniu w sposób

radykalny doznał na sobie miłosierdzia:

owej miłości Ojca, która jest «potężniejsza niż

śmierć». I zarazem ten sam Chrystus, Syn Boży,

który u kresu –  A poniekąd już poza kresem –

swego mesjańskiego posłannictwa okazuje

siebie jako źródło niewyczerpanego miłosierdzia:

tej samej miłości, która w dalszej perspektywie

dziejów zbawienia w Kościele ma się potwierdzać

stale jako «potężniejsza niż grzech»”.

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.