Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna 11 Niedziela Zwykła 2018

Zaczepka Ewangeliczna 11 Niedziela Zwykła 2018

11 Niedziela Zwykła

Życie wewnętrzne – czym jest?

 

Ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię,

jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi

(Mk 4,31)

 

Do rozważanej tu przypowieści nawiązał

święty Jan Paweł II: „Jezus w swoim nauczaniu

o Królestwie Bożym często odwoływał się

do tego rodzaju zjawisk i procesów.

Bo chociaż Królestwo Boże i świat przyrody

różnią się od siebie, to równocześnie zachodzi

między nimi pewne podobieństwo. Owo

podobieństwo, które daje się z łatwością

zauważyć, jest przekonującym wytłumaczeniem

siły nauczania Chrystusa zawartego

w przypowieściach”. Pan Jezus porównał

do ziarna gorczycy Swoje Królestwo

i w plastyczny sposób wyjaśnił prawa

jego rozwoju. Dla lepszego zrozumienia,

czym Ono będzie, użył też kilku innych

przypowieści. Założył na ziemi Kościół

i pragnął, aby jak ziarno rozwijał się

i wzrastał ku niebu.

 

Troskę o właściwy rozwój Kościoła ujawniał

Chrystus z coraz większą mocą, gdy zbliżał się

czas Jego odejścia z tego świata. Od słuchaczy

oczekiwał pełnego zrozumienia głoszonych

przez Siebie praw.

 

W przypowieści o ziarnku gorczycznym Pan Jezus

skierował uwagę słuchaczy na potrzebę szybkiego

rozwoju Swego Królestwa. Skąd porównanie,

Królestwa niebieskiego do ziarnka, użyte przez

Pana Jezusa? Plon gorczycy jest obfity, a jej

łodyga, jak drzewo wyrasta nad inne „jarzyny”.

Ziarenko gorczycy, chociaż bardzo małe,

jest odporne i ma zdolność szybkiej wegetacji.

„Małość” ziarenka, oznacza tutaj prostotę i pokorę

w życiu – postawę charakteryzującą dzieci;

„do takich bowiem należy Królestwo niebieskie”

(Mt 19,13-15) – czytamy w Ewangelii.

 

Wewnętrzną siłę, przyczyniającą się do wzrostu

wyjaśnia inna przypowieść – o krzewie winnym

i latoroślach. Chrystus naświetla w niej jakość

życia duchowego człowieka, zjednoczonego z Nim

wewnętrznie. Soki odżywcze z głównego

„Źródła”, którym jest Chrystus, przedostają się

do wszystkich „komórek organizmu” i wzbogacają

je, „aby miały życie” i to „miały w obfitości”.

Chrystus polecił, aby Jego wyznawcy korzystali

z Bożych źródeł – z nich bowiem płynie energia

ducha – i w ten sposób uczestniczyli w poszerzaniu

i umacnianiu Jego Królestwa.

 

Z człowiekiem Bożym dzieje się podobnie:

jak z gorczycą i winoroślą. Związany z ziemią

i przyrodą, rozwija się najlepiej, gdy zakorzeniony

w dobrej glebie, wchodzi w przestrzeń czystego

powietrza, deszczu i słońca. Burze i wichury

uodporniają go, wzmacniają się korzenie, rozrastają

gałęzie. Najważniejsze procesy dokonują się jednak

we wnętrzu organizmu, gdzie krążą odżywiające

soki. Tam dokonuje się wymiana, niewidoczna

na zewnątrz. Pomiędzy „ziemią i niebem”

dzieją się cuda, których w pełni nie da się opisać.

 

Już święty Augustyn pisał o swoich przemyśleniach

i doświadczeniach podczas rozmowy z Bogiem:

„Moje usta szukają żarliwie Twego zdroju. Niechże

mnie teraz nikt nie próbuje od niego odrywać.

Do tego zdroju przybliżę wargi i nim żyć będę.

Czyż mogę sam ożywić siebie? Będąc sam, żyłem źle,

byłem dla siebie śmiercią. Dopiero w Tobie ożywam.

Ty do mnie mów. Ty mnie pouczaj. Zawierzyłem

Twoim Księgom. A słowa ich jakże tajemnicze.

Usłyszałem w głębi serca Twój głos, Panie, mówiący

mi dobitnie, że jesteś wieczny i że Ty jedynie masz

nieśmiertelność. […] To – przed obliczem Twoim –

jest dla mnie jasne i modlę się, abym to coraz lepiej

rozumiał i abym w świetle tej prawdy wytrwał

roztropnie pod skrzydłami Twymi” (Wyznania XII,10-11).

 

Powróćmy na koniec raz jeszcze do rozważań

świętego Jana Pawła II: „Ewangeliczny obraz krzewu

winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden

podstawowy aspekt życia i misji świeckich:

wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania

przynoszenia owocu. Bóg Ojciec jak zapobiegliwy

gospodarz troszczy się o swoją winnicę”.

 

My mamy przywilej współpracy z Nim

– na Jego roli.

 

 

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.