Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna 13 Niedziela Zwykła 2018

Zaczepka Ewangeliczna 13 Niedziela Zwykła 2018

13 Niedziela Zwykła

Ewangelia życia

 

Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się

ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko

po to, aby było […]. Bo dla nieśmiertelności

Bóg stworzył człowieka –  uczynił go obrazem

swej własnej wieczności. A śmierć weszła

na świat przez zawiść diabła i doświadczą jej

ci, którzy do niego należą (Mdr 1,13-142,23-24)

 

Dzisiejsze rozważanie oparte jest na fragmencie

Evangelium vitae – encykliki św. Jana Pawła II

o wartości życia człowieka.

„Ewangelia życia – pisze Ojciec Święty – ogłoszona

na początku wraz z aktem stworzenia człowieka

na obraz Boży, przeznaczonego do życia pełnego

i doskonałego (por. Rdz 2,7Mdr 9,2-3), zostaje

podważona przez bolesne doświadczenie śmierci,

która wchodzi na świat i rzuca cień absurdu na całą

egzystencję człowieka. Śmierć pojawia się na skutek

zawiści diabła (por. Rdz 3,1.4-5) i grzechu pierwszych

rodziców (por. Rdz 2,173,17-19). Wchodzi na świat

przemocą poprzez zabójstwo Abla, który ginie z ręki

swego brata Kaina: gdy byli na polu, Kain rzucił się

na swego brata Abla i zabił go” (Rdz 4,8).

 

Uczynił tak z zazdrości, że Panu Bogu milsza była

ofiara złożona przez Abla. „Tekst biblijny – czytamy

dalej – nie wyjaśnia, dlaczego Bogu bardziej podoba się

ofiara Abla niż Kaina; bardzo jasno wskazuje jednak,

że Bóg, choć wybiera ofiarę Abla, nie przerywa dialogu

z Kainem. Karci go, przypominając mu o jego wolności

wobec zła: zło nie jest bynajmniej nieuniknionym

przeznaczeniem człowieka. To prawda, że podobnie

jak wcześniej Adam, Kain jest kuszony przez złowrogą

moc grzechu, który niczym dzika bestia czyha u wrót

jego serca, aby rzucić się na swą ofiarę. Ale Kain

pozostaje wolny od grzechu. Może i powinien nad nim

panować: grzech [...] czyha na ciebie, a przecież ty

masz nad nim panować” (Rdz 4,7).

„Zazdrość i gniew uzyskują przewagę nad Bożym

upomnieniem. Pismo Święte w opisie zabójstwa Abla

przez jego brata Kaina ukazuje od początku historii

ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości,

skutków grzechu pierworodnego. Człowiek stał się

nieprzyjacielem swego bliźniego” .

 

„Brat zabija brata. Podobnie jak w pierwszym

bratobójstwie, tak i w każdym zabójstwie człowieka

zostaje podeptana więź pokrewieństwa „duchowego,

która łączy ludzi w jedną wielką rodzinę, jako że wszyscy

mają udział w tym samym podstawowym dobru:

w równej godności osobowej. Nierzadko zostaje

podeptane także pokrewieństwo «ciała i krwi»,

na przykład kiedy zagrożenia życia powstają

w relacjach między rodzicami a dziećmi,

jak to się dzieje w przypadku przerywania ciąży,

albo gdy w szerszym środowisku rodziny czy krewnych

dopuszcza się lub zaleca stosowanie eutanazji”.

 

„U korzeni wszelkiej przemocy skierowanej przeciw

bliźniemu leży ustępstwo na rzecz «logiki Złego»,

to znaczy tego, który «od początku był zabójcą»

(por. J 8,44), jak przypomina nam apostoł Jan:

«Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono

nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.

Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego

i zabił swego brata» (1 J 3,21-12). Tak więc

zabójstwo brata od zarania historii jest smutnym

świadectwem tego, z jak przerażającą szybkością

szerzy się zło: do buntu człowieka przeciw Bogu

w rajskim ogrodzie, dołącza się śmiertelna walka

człowieka przeciw człowiekowi”.

 

„Po zbrodni Bóg wkracza, aby pomścić zabitego.

Kain, zapytany o los Abla, zamiast zawstydzić się

przed Bogiem i prosić o przebaczenie, z zuchwałością

omija pytanie: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata

mego?» (Rdz 4,9). «Nie wiem»: Kain próbuje

kłamstwem zakryć zbrodnię. Czyniono tak często

w przeszłości i czyni się nadal, posługując się różnymi

ideologiami dla usprawiedliwienia i zamaskowania

najokropniejszych przestępstw przeciw osobie.

«Czyż jestem stróżem brata mego?»: Kain nie chce

myśleć o bracie i odrzuca odpowiedzialność,

którą każdy człowiek ponosi za bliźniego”.

 

„Mimo woli przychodzą tu na myśl współczesne

tendencje, prowadzące do uwolnienia człowieka

od odpowiedzialności za bliźnich, wyrażające się

między innymi zanikiem solidarności z najsłabszymi

członkami społeczeństwa, jak starcy, chorzy,

imigranci i dzieci oraz obojętnością często

występującą w relacjach między narodami,

nawet wówczas, gdy w grę wchodzą wartości

fundamentalne, takie jak życie, wolność i pokój”.

 

W obliczu ostatnich wydarzeń, szczególnie

wprowadzenia przez polski sejm, najbardziej

liberalnej w Europie ustawy o in vitro,

zagrażającej życiu poczętemu i godności

człowieka, przypominanie rozważań

św. Jana Pawła II, zawartych w Evangelium vitae,

jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.